'Jongeren en zij-instromers moeten weten: dát is sociaal werk'