I detta veckonytt: Höstkampanjen, Behålla medlemmar, Nomineringar, Motionsstopp, Veckans tips
Klicka här om du inte kan se innehållet i brevet.

Veckonytt från Socialdemokraterna i Stockholm vecka 37

 
I detta veckonytt:
 • Höstkampanjen
 • Behålla medlemmar
 • Öppen länk till nomineringar
 • Motionsstopp
 • Veckans tips
 

Höstkampanj 14-27 oktober

I oktober är det höstkampanj på temat vård och nu är det dags att börja aktivitetsplanera och kontakta era medlemmar.

Temat för kampanjen är vård därför att:

 • Väljarna prioriterar vården
 • Vi behöver öka förtroendet i frågan
 • Väljarna uppfattar tillgängligheten på vård som största problemet
 • Vi behöver bli bättre på att prata sjukvård

Målsättningar under kampanjperioden:
 • Engagera oss i sjukvårdspolitiken på ett sätt som svarar på människors problem i vardagen, är lätt att förstå och ta till sig.
 • Gå i opposition mot det som väljarna inte. tycker fungerar, inte försvara systemet.
 • Säkerställa medlemsrekrytering.


Förberedelser 9-20/9

 • Föreningen aktivitetsplanerar kampanjperioden och kontaktar sina medlemmar.
 • Information att kampanjen är på gång skickas ut till alla medlemmar från partidistriktet.
 • Föreningen gör en prioritering av områden för dörrknackning.
 • Budskap och material mejslas fram av partidistriktet. 


Mobilisering i den egna föreningen 23/9-11/10

 • Information om kampanjaktiviteter skickas ut och medlemmarna kontaktas igen.
 • Utse samtalsledare som håller i aktiviteterna.
 • Ansök om polistillstånd för torgaktiviteter.


Kampanjperiod 14-27/10

 • Dörrknackning
 • Torgaktiviteter
 • Husmöten
 • Öppna möten
 • Ringning


Mer information kommer inom kort.
/Tina Rönngren, Kampanjansvarig ombudsman

 

Nu ringer vi medlemmar!

Lika viktigt som att värva är det att behålla och engagera våra medlemmar. Att ringa är ett effektivt sätt för att välkomna nya och behålla dem vi redan har.
Kommande veckor behöver vi lägga särskilt fokus på medlemmar som inte har betalat medlemsavgiften och därför riskerar att bli utskrivna.

25–26 september genomförs nationella ringkvällar där hela partiet ringer. För vår del innebär det att ringcentret öppnas för ringning och alla är välkomna att komma in till Sveavägen 68 mellan 17.30 -20.30. 

Veckorna 40 och 41 fortsätter vi ringa tisdagar och torsdagar 17.30-20.30, och delar upp kretsar och utskott per kväll då föreningarna kan göra insatser:
1 oktober: Västerort + sidoorganisationerna
3 oktober: Bromma-Kungsholmen + utskotten
8 oktober: Sydväst + Norra Innerstan
10 oktober: Sydost + Södermalm

Vi ska ringa:

 • Medlemmar som riskerar att skrivas ut inom 3 månader
 • Medlemmar som har fått en påminnelse
 • Nya medlemmar
 • Väljare (höstkampanj).

Alla är välkomna att göra en insats, enskilda och föreningar.

Frågor och funderingar? Kontakta Annie Säll annie.sall@socialdemokraterna.se 070-733 11 14

 

Nominering till nämndemän

Nu går det att nominera till nämndemän under hela mandatperioden. Nomineringarna används vid fyllnadsval. Läs mer på hemsidan.

 

Motionsstopp 1 december

Motioner som ska till årsmötet ska vara inskickade senast den 1 december i år. En länk kommer inom kort att skickas ut och läggas upp på hemsidan.

 

Veckans tips!

Arbetarrörelsens arkiv och bibiliotek anordnar frukostseminarium med Malin Arvidsson (Lunds universitet)
Nelly Thüring - fotograf, socialdemokrat och "riksdagsmanska".

3 oktober 8:30-10:00
Plats: LO, Barnhusgatan 18

Anmäl dig här senast 29 september 2019
 

 
Följ oss på sociala medier