Klik hier als dit bericht niet goed wordt weergegeven.


 
maart 2019
In deze nieuwsbrief tref je actuele informatie, tips en ervaringen die je kunnen ondersteunen en inspireren bij het werken aan gezonde leefstijl in de kinderopvang. Veel leesplezier!
 

Intervisiedag train-de-trainercursus 'Een Gezonde Start'
Heb jij in 2018 de train-de-trainercursus ‘Een Gezonde Start’ gevolgd? Dan staat de jaarlijks (verplichte) intervisiedag voor de deur. De intervisiedag vindt plaats op: maandag 1 april, 9:00 – 17:00 uur bij The Colour Kitchen in Utrecht.

Tijdens deze intervisiedag gaan we samen in gesprek over jullie ervaringen met Gezonde Kinderopvang in de praktijk: het geven van de scholing aan je collega’s, dingen die je belemmeren in de uitvoering, en goede voorbeelden. Het wordt een inspirerende dag, met veel ruimte voor eigen inbreng, uitwisseling van ervaringen en verdieping. 

Alle deelnemers van de train-de-trainercursussen in 2018 hebben afgelopen maandag een mail ontvangen met meer informatie over het programma van de dag. Vergeet niet je komst te bevestigen door te mailen naar
info@scholingeengezondestart.nl

 

Steeds meer organisaties hebben coach Gezonde Kinderopvang
Eind 2018 telden we 398 kinderopvang-organisaties die werken met een coach Gezonde Kinderopvang. Via het kaartje op Gezondekinderopvang.nl kun je zien welke locaties dat zijn. Gezonde Kinderopvang blijft coaches opleiden. Met extra financiering vanuit het Preventieakkoord kunnen we dit jaar zelfs 20 train-de-trainercursussen organiseren. Zo zorgen we dat steeds meer kinderopvanglocaties een eigen coach in dienst hebben. Een daarvan is De Company in Deventer. Lees het nieuwsbericht op hun website

 

Beweeg het door: 13 mei 2019
Kenniscentrum Sport organiseert: Beweeg het door! Een dag vol voorbeelden, inspiratie, kennis en praktische handvatten waarmee jij aan de slag kunt als professional in de opvang. Ben je op zoek naar:

- Tips en activiteiten rondom beweegstimulering?
- Meer informatie over de
beweegrichtlijnen en hoe deze toe te passen?
- Manieren om op een fijne manier met anderen in gesprek te gaan over bewegen?
- Professionals uit een ander werkveld om ervaringen en kennis te delen?

Zet 13 mei dan in je agenda en
meld je aan! Informatie en tips om concreet aan de slag te blijven met bewegen in de dagopvang en bso lees je op Gezondekinderopvang.nl.

 

Huis voor Beweging biedt train-de-trainercursussen aan
Huis voor Beweging organiseert in maart en april een aantal train de trainer cursussen met de thema’s Beweegkriebels (18 en 19 maart), Beweegplezier (15 en 16 april) en Natuursprong (15 en 16 april).

Bewegen en buitenspelen zijn belangrijke thema’s in de Gezonde Kinderopvang. In de cursussen van Huis voor Beweging word je opgeleid om de verschillende trainingen op je eigen locatie te verzorgen. Meer informatie vind je op www.huisvoorbeweging.nl of kan je aanvragen via info@huisvoorbeweging.nl.

 

Nieuwe brochure Voedingscentrum 'Gezond en duurzaam koken
met kinderen'

Kinderen die onder de juiste begeleiding koken en leren over voedsel, weten meer over voedsel en hebben meer vertrouwen in de eigen kookvaardigheden. Een praktijkles op een bso is dus een mooie kans! In deze brochure geeft het Voedingscentrum 9 tips hoe je gezond en duurzaam eten kunt integreren in je lessen. Ook is een checklist voor veiligheid en hygiëne opgenomen.

Deze brochure is bedoeld voor pedagogisch medewerkers, aanbieders van kooklessen voor kinderen en docenten in het basis- en voortgezet onderwijs. Bestel de brochure
hier!

 

Klaar voor de Zonnetjesweek 2019?
In de week van 15 april vindt opnieuw de Zonnetjesweek plaats. De Zonnetjesweek is een themaweek van het Huidfonds waarbij op kinderopvanglocaties op een positieve en speelse manier voorlichting gegeven wordt over huidbescherming in de zon. Lees meer over het belang van zonbescherming in de dagopvang en bso op Gezondekinderopvang.nl.

Ook dit jaar kun jij je met jouw kinderopvanglocatie aanmelden voor de Zonnetjesweek. Heb je jouw kinderopvanglocatie nog niet aangemeld, doe dit dan vóór 15 april op de website van het Huidfonds.
 

Aan de slag met bewegen
Met Gezonde Kinderopvang werk je structureel aan de gezonde leefstijl van kinderen. Voor het thema bewegen kun je in jouw opvang een activiteit inzetten die elders al succesvol ingevoerd is. Je hoeft niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden. Met Beweegkriebels leer je als pedagogisch medewerker spelenderwijs en creatief beweegactiviteiten te integreren in de dagelijkse structuur. 

Kijk hier voor meer beweegacitiviteiten waar je mee aan de slag kunt. Onafhankelijke praktijkprofessionals stelden vast dat ze van goede kwaliteit zijn, goed uitvoerbaar zijn in de praktijk en grotere kans bieden op effect.
 

Effecten van Bewegen bij 0-4 jarigen
In Nederland ontbreekt een Beweegrichtlijn voor 0-4 jarigen terwijl daar wel veel behoefte aan is in de praktijk. VU Medisch Centrum (VUmc) is eind 2018 in opdracht van Kenniscentrum Sport gestart met literatuuronderzoek naar de effecten van lichamelijke activiteit bij 0-4 jarigen. Dit als eerste stap voor het ontwikkelen van Nederlandse richtlijnen voor 0-4 jarigen.

Lees hier meer over nieuwe beweegrichtlijnen voor jeugd, volwassenen en ouderen die in 2017 zijn uitgebracht.