Klik hier als u dit bericht niet goed kunt lezen.
 
Nieuwsbrief – Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Meteren-Boxtel
Editie 's-Hertogenbosch - maart 2019
 
Een antwoord op alle zienswijzen
In het voorjaar van 2018 kon iedereen een zienswijze indienen op de plannen voor PHS Meteren-Boxtel. Bijna 600 mensen hebben dit gedaan. Samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn we nu bezig met het verwerken van alle binnengekomen bezwaren, vragen en suggesties. Suzanne Boers, die samen met collega’s van ProRail en ingenieursbureau Arcadis bezig is met de zienswijzen, licht toe wat de stand van zaken is.

lees meer ›
Aanvullende onderzoeken
Er zijn aanvullende onderzoeken uitgevoerd, om te kijken of de toename van de ergste geluid- en trillinghinder beperkt kan worden. We zijn nog in afwachting van besluitvorming hierover van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Zodra meer bekend is, ontvangt u hierover een update via deze nieuwsbrief.