Klik hier als u dit bericht niet goed kunt lezen.
 
Nieuwsbrief – Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Meteren-Boxtel
Editie Vught - maart 2019
 
Een antwoord op alle zienswijzen
In het voorjaar van 2018 kon iedereen een zienswijze indienen op de plannen voor PHS Meteren-Boxtel. Bijna 600 mensen hebben dit gedaan. Samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn we nu bezig met het verwerken van alle binnengekomen bezwaren, vragen en suggesties. Suzanne Boers, die samen met collega’s van ProRail en ingenieursbureau Arcadis bezig is met de zienswijzen, licht toe wat de stand van zaken is.
lees meer ›
 
Straatgesprekken Vught-Noord over verbeteringen spoorontwerp
In 2018 spraken we tijdens diverse informatieavonden en gesprekken met omwonenden over het spoorontwerp in Vught-Noord. Bewoners kwamen met meerdere ideeën over alternatieve spoorontwerpen en routes voor het bouwverkeer. Naar aanleiding van deze gesprekken zijn we in samenwerking met de gemeente Vught en ingenieursbureau Arcadis het spoorontwerp verder gaan onderzoeken. Hieruit bleek dat we het ontwerp op een aantal punten konden verbeteren. Deze informatie deelden we eind oktober 2018 op twee goedbezochte informatieavonden met de bewoners van Vught-Noord.

lees meer ›
 
Aanvullende onderzoeken
Er zijn aanvullende onderzoeken uitgevoerd, om te kijken of de toename van de ergste geluid- en trillinghinder beperkt kan worden. We zijn nog in afwachting van besluitvorming hierover van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Zodra meer bekend is, ontvangt u hierover een update via deze nieuwsbrief.

 
 
Nieuw ontwerp voor N65 Vught-Haaren
Eind 2018 eindigde met goed nieuws voor het project N65-Haaren. Rijk, provincie Noord-Brabant en gemeenten Vught en Haaren kozen voor de best haalbare oplossing. Een oplossing met perspectief voor de inwoners van Vught en Haaren én de rijksweg. Bekijk de
animatie van het nieuwe ontwerp of lees meer ›