Klik hier als u dit bericht niet goed kunt lezen.
 
Nieuwsbrief – Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Meteren-Boxtel
Editie Vught - Juni 2019
 
Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel op informatiemarkt Vught
De belangstelling voor de jaarlijkse informatiemarkt van rijksinfra was groot dit jaar. Veel belangstellenden wisten de weg naar Novalis te vinden om zich te informeren over de laatste ontwikkelingen van de rijksinfra in de gemeente Vught. Zij kregen hier informatie over het spoorproject in Vught (PHS Meteren – Boxtel), de rijksweg N65 en De Vughtse Regeling.
lees meer ›
 
Planning Tracébesluit
Naar verwachting wordt het Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel in het najaar van 2019 vastgesteld. Wanneer het Tracébesluit ter inzage wordt gelegd, zullen wij u hier als omwonenden over informeren. Uiteraard plannen wij ook bij de terinzagelegging van het Tracébesluit wederom een moment in waarbij we u als bewoner of omwonende van meer informatie voorzien en de mogelijkheid geven om vragen te stellen.

lees meer ›

 
 
Saneringsplannen Meerjarenprogramma Geluidsanering gebied Meteren-Boxtel nog niet ter inzage 
De Hier komt tekst.Naast het project PHS Meteren-Boxtel, loopt ook het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). Vanuit dit programma is de bestaande geluidhinder onderzocht in de gemeenten West Betuwe (deel voormalige gemeente Neerijnen), Zaltbommel, Maasdriel, ’s-Hertogenbosch, Vught, Haaren en Boxtel. De planning voor de terinzagelegging van de MJPG-plannen voor deze gemeenten is aangepast.  

lees meer ›
“Er zijn zoveel kansen voor duurzaamheid, het is zonde als je deze niet benut”
Duurzaamheid: een belangrijk thema voor ProRail. “Met zo’n groot project als Meteren-Boxtel hebben we veel impact op de omgeving, dat geeft veel kansen als je naar duurzaamheid kijkt”. Rolf Besemer, Rail Systems Engineer bij ProRail, licht toe hoe het project PHS Meteren – Boxtel met het thema duurzaamheid bezig is voor de Zuidwestboog bij Meteren en het verdiepte spoor in Vught.
lees meer ›