Tariffnytt fra Hovedorganisasjonen Virke
Les brevet i nettleseren din
Mellomoppgjøret 2019 - Iverksettelse av resulatet av forhandlingene

Det vises til Tariffnytt 5/2019 der det ble informert om enigheten mellom partene i årets mellomoppgjør. Frist for godkjenning av resultatet var satt til 23. april. 

Forslaget er nå vedtatt og godkjent av LO og YS. Resultatet skal derfor effektueres med virkning fra 1. april 2019, og eventuelle etterbetalinger skal skje med virkning fra dette tidspunkt. 

Hvilke tillegg som skal gis for virksomheter omfattet av de ulike overenskomstene er beskrevet i
Tariffnytt 5/2019, og oppdaterte lønnssatser finner dere i lønnssatsarkiv på Virkes hjemmesider.

For Landsoverenskomst for Hotell- og restaurantvirksomheter med Fellesforbundet og Overenskomst for renhold med Arbeidsmandsforbundet vil det også komme en tariffestet garantilønnsjustering. Informasjon om justeringen sendes i eget Tariffnytt.

For spørsmål, kontakt Virke på telefon 22541700 og tast 1 for rådgivning. Velg deretter 1 for arbeidsrett eller sende en e-post til arbeidsrett@virke.no.

Vennlig hilsen 
Hovedorganisasjonen Virke

Stian Sigurdsen /s/
Direktør politikk, tariff og analyse

Se tariffnyttarkivet her