11. oktober 2018

Se webversionGå til

Nyheder fra TDC Landsklub

TDC-tillidsrepræsentanterne samlet på Metalskolen
Tillidsrepræsentanterne fra hele landet i TDC var samlet på et seminar på Metalskolen i Jørlunde fra torsdag den 20. september til og med lørdag den 23. september.

På seminaret diskuterer tillidsrepræsentanterne de problemer, som kollegaer oplever i deres hverdag på arbejdspladsen. F.eks. er emnerne om hvordan man kan påvirke lønudviklingen, øge trivslen og hvordan kan man styrke samarbejdet. Seminaret drejer sig om samarbejde. Det gælder om at opnår en fælles forståelse, så både ledelsen og tillidsrepræsentanterne står stærkere, når vi samarbejder.

Landsklubbens formand Lars Jørgensen kom med en opdatering på hele situationen i TDC. Han fortalte om opkøbet ved de nye ejere og deres planer med at opdele virksomheden i to selskaber. Efter det gennemgik han den måde som hele tillidsrepræsentantorganisationen er opbygget på og hvor vigtigt det er, at vi trækker i samme retning. Vi har forskellige prioriteter, men kunsten er, at vi når hinanden, så alle opnår en gensidig respekt i de mål, vi går efter.

Efter nogle timer med god faglig snak, kom der et indlæg fra direktøren, Kasper Lundgaard Sørensen, i Tempur, som er en stor virksomhed med 7000 ansatte i 80 lande, hvor af de 300 ansatte arbejder i Danmark. Tempur producerer madrasser og puder i høj kvalitet. Efter en kort præsentation kom Kasper ind på, hvordan samarbejdet mellem ledelse og medarbejder bygges op på en måde, så medarbejderne føler sig som en del af de beslutninger, der bliver truffet. Det var dog først i 2013, at man etablerede et egentligt samarbejdsudvalg efter hjælp fra TekSam. TekSam er et samarbejdsorgan for DI og CO-industri, som hjælper og rådgiver virksomhedernes samarbejdsudvalg. De fleste medarbejdere er ufaglærte med faglærte medarbejdere på nøgleposter. Udskiftningen i medarbejdergruppen er på 13% til 14% om året. Arbejdspladsen har et godt ry på Fyn, hvor den ligger, og har ikke problemer med at tiltrække arbejdskraft. Kasper sagde, at det gode samarbejde er årsagen til, at det kan lade sig gøre.

Der var stor spørgelyst, hvor der blev spurgt ind til alt fra tryghed i ansættelsen, løn, arbejdsglæde og meget mere, så oplægget varede betydeligt længere, end der var sat af til. Til sidst sagde Kasper, uden at pakke det ind, at direktørens opgave er at skabe værdi for ejerne og han forventer at tillidsrepræsentanterne søger samarbejdet, tager ansvar. Ligeledes at det gælder begge veje, at begge parter overholder de aftaler, som indgås.

Tillidsrepræsentanterne gik ud i deres klubber, hvor de brugte nogle timer på at diskutere samarbejdet mellem virksomhedsklubberne og selve Landsklubben og bagefter skulle de komme med forslag til forbedringer til samarbejdet, som Landsklubbens bestyrelse kan arbejde videre med.

Om fredagen fik vi besøg af TDC´s HR, hvor der skulle tales om samarbejde i TDC. HR-direktør Peer Schaumburg startede op med at gennemgå samarbejdsaftalen i TDC. Samarbejdsaftalen beskriver, hvordan samarbejde forpligter begge parter. Det er enkelt at finde ting, som skaber uenighed, og sværere at bøje sig for at skabe enighed, og det er netop her, at samarbejdsaftalen beskriver det, som skal skabe den gode vilje hos begge parter.

Peer står fint sammen med de røde faner
Der var en længere debat om at forslag og materialer til tider kommer sent til møderne. Ligeledes, at det sker, at ledelsen melder ud fra starten, at beslutningen er truffet og der ikke kan være dialog om den. Så kan det være svært at gå ud som tillidsvalgt og bakke 100% op om beslutningen, selvom aftalen beskriver, at man skal være loyal. Peer opfordrede til, at man i de tilfælde løftede det igen i samarbejdssystemet og fik det diskuteret igennem. 
Jens Aaløse
Koncern-direktør Jens Aaløse kom med et oplæg om fremtidens arbejdsmarked. Han forventede, at medarbejderne formentlig om 5-10 år vil have helt andre forventninger og krav til det gode samarbejde. Han beskrev at medarbejderne til den tid ville ønske flere skift i udfordringer, større fleksibilitet og mobilitet, mere internationale arbejdstilbud og at medarbejderstyrken vil have en betydelig større digital kompetence end den, som der er i dag.
Der var efterfølgende en god debat, hvor Jens ikke pakkede tingene ind, men svarede klart og ærligt. Selvfølgelig var der ikke enighed om alt, men netop ærligheden fra Jens fik en god respekt fra forsamlingen, så alt i alt et rigtigt godt indlæg.

Stort beløb skænket fra tillidsrepræsentanterne til Dansk Folkehjælp
Faglig sekretær Birgitte Kristiansen fra Tele Øst havde arrangeret en indsamling på seminaret til Dansk Folkehjælp.

Dansk Folkehjælp samler bl.a. ind til fattige familier og deres børn, så de kan få en glædelig jul med julemad og flotte gaver. Teleafdelingerne, Landsklubben og tillidsrepræsentanterne samlede 11.000 kr. ind og det skal vi alle være stolte af. Poul Ejner fra dansk Folkehjælp skrev denne hilsen til de tillidsvalgte:

”Hermed en STOR TAK til jer alle for det flotte tilskud, som I gennem jeres lotteri under TR-konferencen har doneret til Dansk Folkehjælp! Det er dejligt at konstatere, at der fortsat er mennesker, der vil hjælpe, hvor der er behov.

I alt har I bidraget med næsten 11.000,- kr., hvilket betyder, at efter supplement fra Dansk Folkehjælp kan yderligere 16 vanskeligt stillede familier modtage julehjælp i år.

Hver familie modtager en kasse med ingredienserne til en traditionel julemiddag samt 2 gavekort til henholdsvis en legetøjs- og en sportsbutik. Hjælpen uddeles nogle dage før jul, så gavekortene eventuelt kan omsættes til ”rigtige” gaver – og julemaden kan forberedes. Vi regner i år med at uddele julehjælpen fredag d. 21. december – og efter jeres tilskud vil vi formentlig i år runde 100 modtager-familier!

Endnu en gang tak for hjælpen – og selv om det er i rigtig god tid, så også ønsket om en god jul til jer alle.

Venlig hilsen
Poul Ejner”

Med kammeratlig hilsen
Lars Jørgensen
Formand for Landsklubben

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsinfoen, så skriv til josc@danskmetal.dk eller til John Schwartzbach på 200442457


Dansk Metal | Molestien 7 | 2450 København SV
metal@danskmetal.dk | Telefon 33 63 20 00 | www.danskmetal.dk