Lue myös sähkönsiirron sekä rakentamisen ja kunnossapidon uutiset.
 

                                                     
                                                     Lue uutiskirje selaimessa 
 
Huhtikuu 2019
Energia-alan työpaikkoihin monia
eri koulutusreittejä

Energia-alan yritysten rekrytoinneissa näkyy alan murros. Monet korkeakoulut ja ammattikorkeakoulut tarjoavatkin nimenomaan energiamarkkinoiden murrokseen linkittyviä koulutusohjelmia. Esimerkiksi Fingridissä tarvitaan edelleen sähkötekniikan asiantuntijoita, mutta myös moni muu koulutustausta sopii kantaverkkoyhtiön työntekijälle.

 
Päivänsisäistä kaupankäyntiä 20 vuotta

Maaliskuun 1. päivä 1999 oli merkittävä päivä sähkömarkkinoilla. Tällöin alkoi Suomen ja Ruotsin välillä päivänsisäinen jatkuva kaupankäynti sähkömarkkinoilla. ”Päivänsisäinen kaupankäynti antaa markkinatoimijoille mahdollisuuden tasapainottaa sähkön tuotantonsa ja kulutuksensa mahdollisimman reaaliaikaisesti. Se tukee koko sähköjärjestelmän tasapainotusta”, kertoo Heini Ruohosenmaa Fingridistä. Suomen ja Ruotsin malli on toiminut esikuvana nykyiselle eurooppalaisten sähkömarkkinoiden tavoitemallille.

Lue lisää  
   
    
 
Markedskraft vihreästi energiamarkkinoilla

Pohjoismaissa ja Saksan tuulivoimamarkkinoilla toimivan Markedskraftin palveluvalikoima kattaa sähkön fyysisen hankinnan, tuotannon palvelut ja salkunhoidon sekä markkina-analyysin, alkuperätakuun sertifikaatit ja päästökaupan. Moni pieni ja keskisuuri sähköyhtiö on ulkoistanut sähkösalkunhoidon ja riskienhallinnan Markedskraftille, mutta asiakkaana on myös suuria teollisuusyrityksiä. Alkuperätakuun sertifikaattejakin tarvitsevat niin sähköntuottajat kuin merkittävät sähkönkäyttäjät.

Lue lisää  


    
 
Jukka Ruususen blogi: Tulevaisuuden energiahuoltovarmuus

Moni haluaisi Suomen olevan nykyistä omavaraisempi sähkön tuottajana, mutta Suomi ei saa olla erillinen saareke edes energiahuoltovarmuudessa. Uudessa energiamaailmassa asia on mietittävä uusiksi. Ottamalla esimerkiksi tuulivoima mukaan huoltovarmuusajatteluun voidaan kehitystyö kohdistaa sähköjärjestelmän joustoihin.

Lue lisää 

    
Kantaverkko 90 vuotta – uutta kampanjasivustolla
"Moni suomalainen haluaa puhtaita ratkaisuja, mutta myös helppoutta. Sen vuoksi uskon, että energia-ala muuttuu palvelualaksi", arvioi Riina Heinimäki ET:stä. Kuuntele Riinan ja Fingridin Heidi Uimosen keskustelu. Entä miten valvomotyö ja työturvallisuus ovat muuttuneet vuosien saatossa? 

Kantaverkko 90 -juhlavuoden sivusto 

    
Maantieteilijä kotiutui energia-alalle
Maria Joki-Pesola on hyvä esimerkki siitä, että energia-alalla on tarjolla urapolkuja muillekin kuin insinööreille. Helsingin yliopiston maantieteen laitokselta valmistunut filosofian maisteri koordinoi tätä nykyä Fingridin kansallista varttitase-hanketta.

Lue lisää