Lue myös sähkönsiirron ajankohtaiset.
 

                                                     
                                                     Lue uutiskirje selaimessa 
 
Toukokuu 2019
Yhteistyökumppaniksi joustoresurssihankkeeseen?

Suunnittelemme Viron ja Ahvenanmaan kantaverkkoyhtiöiden kanssa ensi vuonna alkavaa hanketta, jonka tavoitteena on edistää uusiutuvan energian liittämistä verkkoon sekä kasvattaa voimajärjestelmän jouston määrää. Nyt haemme hankkeeseen yhteistyökumppaneita. Toivomme hakemuksia erityisesti toimijoilta, jotka suunnittelevat investointeja älyverkkoratkaisuihin joko uusiutuvien resurssien verkkoon liittämisen mahdollistamiseksi tai kulutuskohteiden toimintavarmuuden tukemiseksi. Pyydämme toimittamaan hakemukset viimeistään 27.5.

 
Varttitaseelle tarvitaan uusi aikataulu 

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt suosittavat 15 minuutin taseselvitysjakson käyttöönoton siirtämistä runsaalla vuodella joulukuusta 2020. Varttitase tarkoittaa merkittäviä muutoksia kaikille osapuolille ja edellyttää kaikkien tahojen perusteellista valmistelua ja tiivistä yhteistyötä. Varttitaseen uusi etenemissuunnitelma julkaistaan 29.5.

Lue lisää  
   
    
 

Työpaja kirkasti kuvaa tulevaisuuden joustomarkkinoista

Energia-alan asiantuntijat kartoittivat työpajassa joustomarkkinaan liittyviä tutkimus- ja kehityshankkeita sekä pohtivat alueen tulevaisuuden näkymiä. Esiin nousi mm., että jouston tarjoamisesta monelle markkinalle pitäisi tehdä yksinkertaisempaa. Lisäksi markkinoille tarvittaisiin uusia tietojärjestelmiä.

Lue lisää  


    
 

Blogi:
Energia-alalle oma pelaajayhteisö

Yksi suomalaisen pelialan menestystekijöistä on pelifirmojen keskinäinen avoimuus ja pelaajien yhteistyö. Avoin sparraaminen ja muiden virheistä oppiminen tuovat yrityksille kilpailuetua globaalilla ja nopeasti kehittyvällä alalla. Myös energia-alalla on mietittävä yhteistyötä ja kumppanuuksia uudella tavalla nyt, kun ala on ennennäkemättömän murroksen edessä. Millaisen pelaajayhteisön haluamme siis luoda energia-alalle?

Fingridin Heidi Uimosen blogi >

    
Kantaverkko 90 vuotta – uutta kampanjasivustolla

Suomen kantaverkko käsittää yli 14 000 kilometriä sähköjohtoja, jotka kulkevat noin 100 000 maanomistajan maiden halki. Miten mailla liikutaan ja toimitaan? Lisätietoa kantaverkon juhlavuoden sivustolta.

Kantaverkon juhlavuoden sivusto 

    
Reservisäätöenergian kauppapaikkamalli laajenee Eurooppaan

Euroopassa otetaan käyttöön yhteiset markkinapaikat reservisäätöenergialle viimeistään vuoden 2022 alussa. Yhteisen säätöenergian markkina-alueen laajetessa suomalainen toimija, jolla itsellään on joustavaa kapasiteettia, voi myydä sitä eurooppalaisessa markkinapaikassa. Samalla itse markkina laajenee ja kysyntää voi tulla lisää. Fingrid hoitaa Suomessa jatkossakin tarjoukset ja aktivointipyynnöt.

Lue lisää