Nu är det dags att nominera till uppdrag för partidistriktet under 2020. Valberedningen har utlyst nominering till 6 ordinarie ledamöter på två år samt 9 ersättare i styrelsen. Facklig ledare väljs särskilt.
Klicka här om du inte kan se innehållet i brevet.

Veckonytt från Socialdemokraterna i Stockholm vecka 45

 

Veckonytt skickas till dig som är anställd, sitter i en styrelse eller är heltidspolitiker för Socialdemokraterna i Stockholm. Dela gärna med dig av informationen med din förening.

I detta veckonytt:

  • S-budget för Stockholm 2020
  • Repskapshandlingar 
  • Nomineringar
  • Påminnelse om motionsstopp
  • Veckans tips
 

Ett Stockholm för alla - S-budget för 2020

Den budget som vi Socialdemokrater presenterar för 2020 har ett tydligt fokus på ett Stockholm för alla. 

Vår stad är en öppen och jämlik stad som ger alla goda förutsättningar oavsett kön och bakgrund. Ett Stockholm för alla är en stad utan segregation och med minskande ekonomiska, sociala och kulturella klyftor.  

Grunden till ett jämlikt och jämställt samhälle läggs i förskolan och skolan utgör själva fundamentet till ett självständigt och fritt liv.  Här syns en tydlig skillnad på höger och vänster i Stockholm. Vi lägger förslag om reeltt ökade budgetar på skola och förskola med 530 miljoner. Medan den styrande borgerliga koalitionen gör de största besparingarna som förskolan sett på 20 år. Det är inte bara dumt, det är dålig politik.
Våra barn förtjänar bättre!

Den 20-21 november är det budgetdebatt i kommunfullmäktige. Läs mer om vårt förslag till budget för Stockholm.
 

Repskapshandlingar

 

Nomineringar

Årsmöte 2020
Nu är det dags att nominera till uppdrag för partidistriktet under 2020. Valberedningen har utlyst nominering till 6 ordinarie ledamöter på två år samt 9 ersättare i styrelsen. Facklig ledare väljs särskilt.

Nomineringar utlyses även för 3 ordinarie revisorer och 3 ersättare, 4 fanbärare och 4 ersättare. Valberedning bestående av 7 ordinarie och lika många ersättare samt 15 direktvalda ombud till representantskapet. Dessutom ska årsmötet välja granskningsutskott bestående av 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare.
Mer information om processen och nomineringslänkar finns på hemsidan.

Borggarråd
Nomineringsprocessen för att välja efterträdare till Olle Burell pågår.

Eftersom våra borgarråd utses av representantskapet, kommer beslut om nytt borgarråd att fattas på representantskapet den 18 februari 2020. 

Alla s-föreningar och medlemmar har nomineringsrätt.
Nomineringstiden är fram till 5 december 2019.

Nomineringar görs i den bifogade länken:
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5395914&sid=nTlPncZXTw

 

Påminnelse om motionsstopp

Den 1 december 2019 ska motioner som ska behandlas på partidistriktets årsmöte 2020 vara inskickade.
Mer information och länk för att skicka in motioner hittar du på hemsidan.

 

Veckans tips

 
 
Följ oss på sociala medier