Klicka här om du inte kan se innehållet i brevet.

Veckonytt från Socialdemokraterna i Stockholm vecka 13

 

Veckonytt skickas till dig som är anställd, sitter i en styrelse eller är heltidspolitiker för Socialdemokraterna i Stockholm. Dela gärna med dig av informationen med din förening.

I detta veckonytt:

  • Första maj
  • Första maj-märken
  • Sverige hjälps åt
  • Sista datum för protokoll 31/3
 

Stockholm håller ihop

"Den kris vi ser nu med Corona kommer vara en svår utmaning för vår stad. Vi som bor och verkar här i Järva ser stora behov. De senaste dagarna har Järva drabbats extra hårt av Coronaviruset, med flera dödsfall.

Detta är en mycket svår kris att hantera, det ska man ha respekt för. Våra duktiga tjänstemän i stadsdelen sliter dagligen med att hjälpa till. Där tror jag att man behöver stötta upp mer från Stadshuset.

Olika delar av Stockholm har olika förutsättningar. Många som bor här har inte möjlighet att jobba hemifrån. Järvaborna kör stockholmarnas bussar. Många tar hand om våra äldre stockholmare, något som behövs extra mycket nu. Järvabor står i kassan i stadens matbutiker och jobbar på sjukhusen. Många måste helt enkelt vara på jobbet – det går inte att jobba hemifrån.

Samtidigt har Järva stora problem med trångboddhet, det finns många äldre och andra riskgrupper som bor tillsammans med alla de som måste jobba, och bor tillsammans med barn och unga som kan ha viruset utan att visa särskilt mycket symptom.

Ska smittspridningen kunna minska måste också trångboddheten minskas. Idag står många hotellrum lediga. Staden borde gå in och hyra hotellrum för trångbodda äldre och personer i andra riskgrupper. För många som bor i Järva går det inte att följa Folkhälsomyndighetens råd och isolera sig och inte träffas över generationsgränserna. Inte över huvud taget. Här måste alla ta sitt ansvar och tänka på människovärdet och solidaritet generationer emellan.

Uppsökande arbete för att nå människor med information och identifiera de akuta behoven för att minska smittspridning måste ske tillsammans med Folkhälsomyndigheten och med våra förvaltningar i staden. Idag finns redan beredskap och prioriteringar i landets kommuner. Här kan folkrörelser och civilsamhället ta efter och vara en del i det arbetet. Detta skapar förtroende och tillit hos befolkningen, särskilt i Järva.

Stadens styre och den kapacitet som finns där vill – och kommer – att hjälpa till med detta.

Järva håller ihop. Nu behöver vi också stadens hjälp för att hjälpa till att isolera äldre och riskgrupper i generationsboenden och hindra smittspridningen.

Stockholm håller ihop. Vi klarar det tillsammans."


Anders Österberg, initiativtagare till Järvahjälpen, socialdemokrat i Järva och riksdagsledamot.

Länk till artikel i Mitt i Kista

 

Första maj

Vi måste tyvärr meddela att första maj firandet i Stockholm inte blir som vi är vana vid att genomföra det. Under rådande omständigheter ställer vi om och firar arbetarrörelsens högtidsdag på annat sätt.

Nu sätter vi - Stockholms partidistrikt och LO-distriktet - igång att planera för ett alternativt firande. Vi återkommer med mer information längre fram.

 

Första maj-märken

 

Sverige hjälps åt

Det sker massor med fina aktiviteter runt om i vår organisation för att ställa upp och hjälpa personer som har det svårt just nu. Vill du få inspiration från andra delar av Sverige om vad som görs för att hjälpa varandra eller vill du kanske dela med dig av vad ni gör i din förening?

Då kan du gå in på partiets samtalskampanjgrupp som för tillfället går under temat "Sverige hjälps åt". Där kan du gå in för att dela med dig och ta del av det andra lägger ut. Länk till samtalskampanjgruppen: https://www.facebook.com/groups/samtalskampanj

Använd #Sverigehjälpsåt när ni delar bilder, både internt (samtalskampanjgruppen) och externt (din egen Facebookprofil och lokala partikonton på Facebook och Instagram).

Fortsätt också gärna med att kontakta era seniorer och de medlemmar som ni vet är i riskzonen och därmed sitter mer eller mindre isolerade i sina hem. Det är en prövande situation för alla och ett samtal och omtanke kan hjälpa många att må lite bättre.

Kontakta Marie på Medlemsregistret för att få ut listor: medlemsregistret@stockholm.socialdemokraterna.se

 

Sista datum för protokoll - 31/3

Nu är det snart sista dagen för att årsmötesprotokollen ska vara inskickade. Senast den 31 mars ska protokollet vara expeditionen till handa.

Vi kan inte registrera nyvalda personer som t.ex. föreningsordföranden innan vi har fått in protokollen. Därför ber vi dig att vidarebefordra det här mailet till din efterträdare om det har hamnat fel.

Här hittar du vad du behöver skicka in:

https://socialdemokraternaistockholm.se/vart-parti/socialdemokraterna-i-stockholm/representantskap/representantskap-2020/arsmote-2020/arsmotespaket-2020/

 
 
Följ oss på sociala medier