Klik hier als u dit bericht niet goed kunt lezen.
 
Nieuwsbrief – Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Meteren-Boxtel
Editie Vught - maart 2020
 
Update voortgang publicatie Tracébesluit
Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State vorig jaar mei over het PAS (Programma Aanpak Stikstof) is er hard gewerkt aan een oplossing voor het stikstofprobleem. Deze oplossing vraagt om nadere uitwerking, afstemming en besluitvorming. In april wordt hierover een besluit genomen. Als alle seinen op groen komen te staan, wordt het Tracébesluit rond de zomer ter inzage gelegd. Uiteraard hangt dit ook samen met de ontwikkelingen rond het coronavirus. Zodra er meer duidelijkheid is, informeren we u hier verder over.
 
Even voorstellen, Aletta en Antoinette
Aletta Blok (ProRail) en Antoinette Snijder (gemeente Vught) zijn beide omgevingsmanager en werken intensief samen aan hetzelfde project: PHS Meteren-Boxtel. Het werk van Antoinette bevat naast PHS Meteren – Boxtel ook de reconstructie van de rijksweg N65 Vught-Helvoirt en De Vughtse Regeling. Wie zijn zij, wat doen zij en wat betekenen zij voor de omgeving? En wat kunt u de komende periode verwachten? lees meer ›
Aankoop 25 'gele' woningen afgerond
Om de plannen voor het spoor in Vught uit te kunnen voeren zijn er werkterreinen en een tijdelijke spoorbaan nodig. Een aantal woningen is hierdoor tijdens de bouw niet bereikbaar. ProRail heeft deze woningen daarom moeten aankopen. Deze woningen zijn tijdens informatieavonden en aangemerkt als ‘gele' woningen. lees meer ›