The Digital Communities Wales training team have been busy pulling together a brand new training schedule for Spring 2021 / Mae tîm hyfforddi Cymunedau Digidol Cymru wedi bod yn brysur yn llunio arlwy newydd o hyfforddiant ar gyfer Gwanwyn 2021.