En ook: De gevolgen van de nieuwe vennootschapswetgeving voor de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in Vlaanderen