En ook: Kritische blik: ban de eenzaamheid
Ziet u geen afbeeldingen? Klik hier.

 

In deze nieuwsbrief:

Interview: terugblik op een turbulente periode

Interview: terugblik op een turbulente periode

Redactie MATConnect

Net zoals op vele aspecten van onze samenleving had corona een grote impact op de werking van het lokaal bestuur. Onze MATConnect-redactie had een uitgebreide (digitale) babbel met de algemeen directeur van Oosterzele, Borchert Beliën. We blikken terug op een turbulente start, maar kijken ook met hoop naar de toekomst en enkele lichtpunten die deze periode met zich meebracht. 

Lees meer >
PPS en vernieuwingen in het goederenrecht voor gemeenten en OCMW's

PPS en vernieuwingen in het goederenrecht voor gemeenten en OCMW's

Willem Mariën & Siebe Van Malderen (GD&A advocaten)

Vastgoedprojecten worden vormgegeven aan de hand van het goederenrecht, dat (grotendeels) wordt gereglementeerd in 19e-eeuwse regelgeving. Op 1 september 2021 ondergaat het goederenrecht een make-over met de inwerkingtreding van het nieuwe Boek III “Goederen” van het nieuw Burgerlijk Wetboek. Willem Mariën en Siebe Van Malderen bespreken de wijzigingen met betrekking tot het recht van opstal en het recht van erfpacht. 

Lees meer >
Kritische blik: ban de eenzaamheid

Kritische blik: ban de eenzaamheid

Herwig Reynaert (UGent)

Herwig Reynaert bespreekt in zijn maandelijkse column een van de neveneffecten van COVID-19 en een van de belangrijkste uitdagingen voor onze hedendaagse maatschappij: eenzaamheid. Herwig roept niet alleen de lokale besturen, maar iedereen op om hun steentje bij te dragen! 

Lees meer >
Leidinggeven tijdens en na corona. Zijn we er klaar voor?

Leidinggeven tijdens en na corona. Zijn we er klaar voor?

Hélène Feuillat

Medewerkers aansturen, blijven motiveren en betrekken is een grote uitdaging. Meer dan ooit zijn de soft skills van leidinggevenden cruciaal. En meer dan ooit vragen ook zij nu ondersteuning, aandacht, opvolging en coaching. 

Hoe kunnen leidinggevenden hun teams door deze troebele waters loodsen en er samen, sterker, uitkomen? Dat is het onderwerp van onze digitale workshop "Leidinggeven tijdens en na corona". 

Lees meer >
Overheidsopdrachten met respect voor (persoons-) gegevensbescherming

Overheidsopdrachten met respect voor (persoons-) gegevensbescherming

Willem Mariën & Wouter Rubens (GD&A advocaten)

Overheids- en concessieopdrachten kunnen in vele gevallen een (doorgedreven) verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengen ten behoeve van de aanbesteder. Deze aanbesteder moet bij de plaatsing en uitvoering van dergelijke opdrachten enkele waarborgen in acht nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. Willem Mariën en Wouter Rubens geven met dit artikel een eerste praktische voorzet voor lokale, aanbestedende besturen. 

Lees meer >
Weetjes november 2020

Weetjes november 2020

Redactie MATConnect

Blijf altijd op de hoogte van initiatieven van de Vlaamse overheid, nieuwe verplichtingen, handige tools en meer aspecten die een impact kunnen hebben op uw lokaal bestuur in ons maandelijks overzicht. 

Lees meer >
Blockchain is van levensbelang

Blockchain is van levensbelang

Redactie MATConnect

Een belangrijke digitale (r)evolutie is blockchain. Besturen die deze boot missen dreigen in de toekomst achter de feiten aan te lopen. Kent u het belang van blockchain voor de lokale werking, het lokale beleid en de lokale dienstverlening? En weet u hoe u zich daar als lokaal bestuur op kunt voorbereiden? 

Lees meer >
Publicatieplicht voor lokale besturen

Publicatieplicht voor lokale besturen

Kathleen Lambrechts (stad Antwerpen)

Lokale besturen hebben de verplichting om binnen welbepaalde termijnen een aantal besluiten en stukken te publiceren op hun webtoepassing om tegemoet te komen aan een democratische transparantie en controle. Kathleen Lambrechts vat deze publicatieplicht kort en bondig voor u samen. 

Lees meer >

Op de agenda: onze opleidingen


Veilige opleidingen en studiedagen: daar gaan we samen voor!
Uitgeverij Vanden Broele volgt de situatie én de richtlijnen van de verschillende overheden dagelijks op, en past haar opleidingsaanbod en -programma in die zin en waar nodig ook aan.
  Lees meer over de maatregelen die we op dit moment nemen.

vanaf
1 dec

Tucht- en ontslagrecht in lokale besturen anno 2020

Maureen Landtsheere & Gitte Laenen

Online (webinar on demand)

vanaf
1 dec

De personeelsreglementering in lokale besturen

Aanje Kints
Online (webinar on demand)

vanaf
23 feb

Leidinggeven tijdens en na corona

Hélène Feuillat

Online (live webinar). Raadpleeg hier alle opleidingsdata.

Uitgeverij Vanden Broele Stationslaan 23, 8200 Brugge
T. 050 64 28 00 | F. 050 64 28 08
contact@vandenbroele.be
www.uitgeverij.vandenbroele.be

Volg ons op sociale media

   

Deze e-mail is verzonden naar: contact.emailaddress1

Kreeg u deze nieuwsbrief doorgestuurd? Schrijf u zelf in.

Voorkeuren beheren | Uitschrijven | Privacyverklaring