En ook: Rechtspositieregeling van naderbij bekeken: onbetaald verlof en zorgkrediet
Ziet u geen afbeeldingen? Klik hier.

 

In deze nieuwsbrief:

Welke bedragen wijzigen er vanaf 1 januari 2021?
Welke bedragen wijzigen er vanaf 1 januari 2021?
Aanje Kints (Gemeente Zulte)
Jaarlijks wijzigen op 1 januari een aantal cijfers en bedragen, zoals vrijwilligersvergoedingen of schalen van bedrijfsvoorheffing. Deze bedragen zijn cruciaal voor een vlotte werking binnen de personeelsdienst. Aanje Kints overloopt alle wijzigingen grondig, zodat in één oogopslag duidelijk is wat er verandert en wat de nieuwe bedragen zijn.
Lees meer >
Vraag het aan...HRMConnect!
Vraag het aan...HRMConnect!
Inge De Bal (Redactie HRMConnect)
Ook in 2021 blijven de experts van HRMConnect paraat om al uw vragen aangaande personeelsbeleid in lokale besturen te beantwoorden! We delen de meest relevante ervan met u. Ditmaal gaan we in op de algemeen directeur als tuchtonderzoeker.
Lees meer >
Rechtspositieregeling van naderbij bekeken: onbetaald verlof en zorgkrediet
Rechtspositieregeling van naderbij bekeken: onbetaald verlof en zorgkrediet
Aanje Kints (Gemeente Zulte)
Een gezond evenwicht tussen werk en privé is moeilijk te bereiken. Personeelsleden van lokale besturen kunnen daarvoor beroep doen op specifieke maatregelen, namelijk zorgkrediet en onbetaald verlof. In deze bijdrage staat Aanje Kints stil bij dit verlofstelsel, en bespreekt de ruimte van lokale besturen om dit stelsel zelf vorm te geven.
Lees meer >
Evaluatie in evolutie - haal alles uit uw evaluatiebeleid
Evaluatie in evolutie - haal alles uit uw evaluatiebeleid
Inge De Bal (Redactie HRMConnect)
Het evaluatiegebeuren is in volle evolutie. Ook lokale besturen zijn op zoek naar een nieuwe, modernere invulling van hun bestaande evaluatiecyclus. Is het bijvoorbeeld nuttig om niet alleen prestaties, maar ook het ruimer functioneren van een medewerker mee te nemen in de evaluatie? Chris De Meerleer wijdt er een webinar on demand aan!
Lees meer >
OCMW-personeel onder de loep: wat zijn de meest (mogelijke) verschillen tussen OCMW- en gemeentepersoneel?
OCMW-personeel onder de loep: wat zijn de meest (mogelijke) verschillen tussen OCMW- en gemeentepersoneel?
Timothy Zutterman (Redactie HRMConnect)
De inkanteling van het OCMW in de stad of gemeente is een feit. Er kunnen echter nog steeds verschillen bestaan tussen gemeente- en OCMW-personeel. Om het jaar goed te starten, goten we deze mogelijke verschilpunten voor u in een helder overzicht.
Lees meer >
HR-Weetjes! Over tijdelijke werkloosheid, discriminatie, laaggeschoolde werknemers, wijk-werk en diversiteit
HR-Weetjes! Over tijdelijke werkloosheid, discriminatie, laaggeschoolde werknemers, wijk-werk en diversiteit
Inge De Bal (Redactie HRMConnect)
Naar goede gewoonte signaleren we u enkele feitelijkheden die u niet wil missen…
Lees meer >
Overzicht toevoegingen aan HRMConnect (juli - december 2020)
Overzicht toevoegingen aan HRMConnect (juli - december 2020)
Inge De Bal (Redactie HRMConnect)
Het team van HRMConnect zat de laatste maanden niet stil! Ontdek de belangrijkste recente toevoegingen aan uw vertrouwde kennisplatform over personeelsbeleid in lokale besturen.
Lees meer >

Op de agenda: onze opleidingen


Veilige opleidingen en studiedagen: daar gaan we samen voor!
Uitgeverij Vanden Broele volgt de situatie én de richtlijnen van de verschillende overheden dagelijks op, en past haar opleidingsaanbod en -programma in die zin en waar nodig ook aan. Lees meer over de maatregelen die we op dit moment nemen.

vanaf
1 feb

Evaluatie in evolutie

Chris De Meerleer

Online (webinar on demand)

vanaf
23 feb

Leidinggeven tijdens en na corona

Hélène Feuillat

Online (live webinar)

vanaf
1 maart

De kracht van enthousiasme

Wen Geerts

Raadpleeg hier alle opleidingsdata en -locaties.

vanaf
4 maart

Werktijdregeling in lokale besturen

Karel Eeckhout

Raadpleeg hier alle opleidingsdata en -locaties.

vanaf
1 juni

Tweedaagse opleiding Vrouwelijk leidinggeven

Hélène Feuillat

Raadpleeg hier alle opleidingsdata en -locaties.

Uitgeverij Vanden Broele Stationslaan 23, 8200 Brugge
T. 050 64 28 00 | F. 050 64 28 08
contact@vandenbroele.be
www.uitgeverij.vandenbroele.be

Volg ons op sociale media

   

Deze e-mail is verzonden naar: contact.emailaddress1

Kreeg u deze nieuwsbrief doorgestuurd? Schrijf u zelf in.

Voorkeuren beheren | Uitschrijven | Privacyverklaring