23. juli 2020

Se webversionGå til

rettelse til nyhedsbrev uge 27, tildeling af feriefridage

De nye ferieregler

Kære medlemmer
I nyhedsbrevet der blev udsendt den 2. juli, var der en fejl i teksten, vedr. hvad der sker med ikke afholdte feriedage i perioden 1. maj til 31. august 2020. I nedenstående er den forkerte tekst i 3. afsnit i kursiv og den korrekte tekst er i stedet understreget i afsnittet nedenunder.

Vi prøver her at opridse de regler, der gælder for overgangsordningen vedr. ferieafholdelse.
 
I kan som lønmodtagerne afholde den ferie, I har optjent med den nuværende ferieordning (fra januar til august 2019) - svarende til 16,64 dage.

Hvis I ikke holder de 16,64 dage i perioden fra den 1. maj til 31. august 2020, kan i søge at indgå aftale med TDC om at få de resterende feriedage overført til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode og de kan så afholdes efter de nye regler. De skal dog være afholdt senest den 31. december 2021.

Hvis I ikke holder de 16,64 dage i perioden fra den 1. maj til 31. august 2020, vil de resterende feriedage automatisk blive overført til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode og de kan så afholdes efter de nye regler. De skal dog være afholdt senest den 31. december 2021.

Fra 1. september begynder I at optjene 2,08 dags ferie pr. måned. 

Fra 1. september er det slut med at få indefrosset feriedage. Så skulle der gerne være indefrosset 25 feriedage, hvis du har været ansat i TDC i hele perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020. Du kan se på din lønseddel et beløb for de indefrosne feriedage, som er 12,5 % af din ferieberettigede løn. Da visse tillæg afregnes forskudt i forhold til lønnen, vil du først med den lønseddel du modtager i slutningen af september være sikker på, at alle indefrosne feriepenge fremgår af lønsedlen.    

Der er også blevet udsendt et nyhedsbrev fra Forbundet i dag, hvor dine ferierettigheder bliver gennemgået.

Tildeling af feriefridage
1. maj 2020

I forbindelse med de netop overståede overenskomstforhandlinger blev det aftalt at tilpasse datoen for tildeling af feriefridage, så den fra 2021 følger ferieårets start i den nye ferielov. Derfor bliver feriefridage fra 2021 tildelt den 1. september. I forbindelse med denne ændring er der aftalt en overgangsordning der betyder, at der pr. 1 maj 2020 tildeles feriefridage, der skal dække perioden fra 1. maj 2020 og frem til udgangen af august måned 2021. Der er derfor pr. 1. maj 2020 tildelt flere feriefridage, end vi er vant til. For dem der plejer at få 5 feriefridage, er der tildelt 6,67 feriefridage og for dem der plejer at få 6 feriefridage, er der tildelt 8 feriefridage. Afvikling af feriefridagene følger ferielovens bestemmelser om restferie, feriefridagene omregnes til og afvikles fortsat som timer.

Venlig hilsen
Tele Vest Bestyrelsen

Metal Tele Vest | Dusager 16 1 | 8200 Aarhus N
metal@danskmetal.dk | Telefon 33 63 20 00 | www.danskmetal.dk