29. juli 2020

Se webversionGå til

Generalforsamling

Generalforsamling i Tele Vest

Du inviteres hermed til Generalforsamling i Dansk Metal Tele Vest torsdag den 27. august 2020, kl. 18:30 - ca. 21:30

Generalforsamlingen afholdes i år på Hotel Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro.

Der serveres aftenbuffet fra kl. 17.30 samt kaffe og the med sødt.

Til brug for bestilling af forplejning skal tilmelding ske til din tillidsrepræsentant eller til kontoret på tlf. 87321111 eller til mail: televest@danskmetal.dk.

Sidste frist for tilmelding er mandag den 17. august 2020.

Venlig hilsen
Tele Vest Bestyrelsen 

Metal Tele Vest | Dusager 16 1 | 8200 Aarhus N
metal@danskmetal.dk | Telefon 33 63 20 00 | www.danskmetal.dk