9. september 2020

Se webversionGå til

Generalforsamling, bestyrelsesseminar

Generalforsamling

Vi har nu afholdt både Generalforsamling og Bestyrelsesseminar i Tele Vest.

Generalforsamlingen var første gang, siden marts, hvor vi fysisk kunne mødes med vores medlemmer. 60 medlemmer deltog, og der var en god debat om beretningen, der var suppleret med flere aktuelle emner fra 2020. Regnskab og budget blev godkendt, og vi fik gennemført de foreslåede valg i bestyrelsen og af interne revisorer. Det var dejligt at se hinanden og være sammen igen. Det giver stof til eftertanke, når TDC mener, at vi fremover næsten kan afholde møder virtuelt. Der går rigtig meget tabt, når man ikke sidder overfor hinanden i en debat. Vi kan og skal bruge alt det nye, vi har lært under Coronatiden med hensyn til at afholde virtuelle møder, men det må aldrig erstatte den menneskelige kontakt.

Sommerseminar

På bestyrelsens sommerseminar fyldte nedlukningen af Danmark i marts og følgerne i vores arbejdsdag meget. Mange har nu prøvet at arbejde hjemmefra og mange ønsker, at det kunne blive en mulighed fremover. I marts dispenserede Arbejdstilsynet for reglerne om hjemmearbejdspladser, de gælder nu igen, og vi er i fuld gang med at få lavet nogle fornuftige aftaler om hjemmearbejdspladser, som I kan skrive under på. Der skal laves en risikovurdering på de påvirkninger, I vil blive udsat for med en hjemmearbejdsplads, både de fysiske og de psykiske. Nu bygger aftalen på, at det er medarbejderens ønske at arbejde hjemmefra, men det fritager ikke TDC eller os som fagforening at stille krav til indretningen og de psykiske forhold, de oprettes under.

Blandt teknikerne er vi nervøse for, at de sidste fysiske morgenmøder bliver virtuelle. Det vil være et stort tab både for medarbejderne og selskabet. Det vil blive svært at få sammenhæng i en gruppe, hvor man også udveksler viden. Det bliver også næsten umuligt at spotte kollegaer, der trives dårlig.  Vi har så de faglige klubber, der kan komme til at spille en større rolle i det faglige og sociale sammenhold på arbejdspladsen.

Medlemsmøder

Vi har besluttet at fastholde afholdelsen af medlemsmøderne i efteråret. De steder vi har booket til møderne kan overholde Myndighedernes krav til afstand og plads.

Hovedemnerne bliver: Uddannelse generelt. Fremtidens arbejdspladser. Tilsyn med bygningerne. Vores nye overenskomst: Ferieloven/indefrosne feriepenge. Seniordage i overenskomsten. Seniorpension, tilbage trækningsreform. Nyt fra Enhederne og aktuelt nyt fra Afdelingen. Så tror jeg også, at den aften er fyldt op.

Tid og steder:
Et endnu ikke bestemt sted i Aarhus den 28. oktober kl. 18.00 (Vi kan ikke være på Dusager 16, da der her kun er plads til 35 deltagere.)

Den 29. oktober i Billund Propellen kl. 18.00.

Den 4. november i foredragssalen i Slet kl. 16.30.

Den 11. november i Pavillonen i Holstebro kl. 18.00.

Og afslutningsvis den 12. november i Vejgaardshallen i Aalborg kl. 18.00.

Vi kan blive nødt til at aflyse, hvis Coronasmitten bliver for høj, men vi planlægger møderne med udgangspunkt i, at de bliver afholdt.

Der vil senere komme indbydelse og tilmelding til møderne.

Vi glæder os meget till at se jer.

Bestyrelsen i Tele Vest

Nyt fra feriehusene

Vi har nu taget huset i Blåvand i brug, og der er kommet mange fine tilbagemeldinger. Vi glæder os til endnu flere gæster i huset.

Der har hen over forår og sommer været stor efterspørgsel på vores danske feriehuset, hvilket selvfølgelig specielt skyldes Coronapandemien.

På grund af situationen, har mange af vores gæster, til de udenlandske ferieboliger, ikke kunnet fået dækket tabt leje - i forbindelse med aflysning - af forsikringsselskabet. Vi opfordrer derfor til, at man tjekker sin forsikring, så man sikrer sig, at den dækker både rejse og afbestilling.

Feriehuskontoret

Metal Tele Vest | Dusager 16 1 | 8200 Aarhus N
metal@danskmetal.dk | Telefon 33 63 20 00 | www.danskmetal.dk